Nordson Corporation

Řídicí jednotky a řídicí systémy

Systémová řešení vyvinutá společností Nordson zahrnují ucelenou řadu řídicích jednotek a systémů, od detekčních zařízení po zařízení k přesnému řízení postupů na základě sledování průtoku a tlaku. Naše řídicí systémy umožňují uživatelům upravovat nastavení a parametry tak, aby bylo maximalizováno využití práškových povlaků, kapalných povlaků, lepidel a těsnicích hmot při současné optimalizaci kvality povlaků nanášených na zpracovávané díly.

Automatizovaný spouštěcí systém

Automatizovaný spouštěcí systém Automatizovaný spouštěcí systém Nordson® (ATS) umožňuje účinné nastavování okamžiků spouštění rotačních rozprašovačů a stříkacích pistolí zařazených v automatických systémech pro nanášení kapalných…

Industrial Coating Systems

Integrovaný řídicí systém iControl®

Integrovaný řídicí systém iControl® Vestavěný řídicí systém iControl® je vybavený digitálním tokem dat v uzavřené smyčce pro neměnnou a opakovatelnou výkonnost nanášení povlaků.

Industrial Coating Systems

Integrovaný řídicí systém iControl-2

Integrovaný řídicí systém iControl-2 Integrovaný řídicí systém iControl® 2 je vybaven digitálním tokem dat v uzavřené smyčce pro neměnnou a opakovatelnou výkonnost při nanášení povlaků pomocí pistolí Nordson® Encore.

Industrial Coating Systems


Integrovaný systém řízení a sledování procesů iTrax®

Integrovaný systém řízení a sledování procesů iTrax® Integrovaný systém řízení a sledování procesů iTrax® umožňuje soustavné automatické sledování nejdůležitějších provozních parametrů při provádění postupu nanášení povlaků na plechovky nástřikem.

Industrial Coating Systems

Jednotka regulace teploty

Jednotka regulace teploty Systémy Nordson pro regulaci teploty sledují a udržují teplotu materiálu během postupů nanášení povlaků na nádoby prostřednictvím funkcí ohřevu nebo ochlazování

Industrial Coating Systems

Modul iTrax® Pressure Control (PRx)

Modul iTrax® Pressure Control (PRx) Modul iTrax® Pressure Control (PRx) poskytuje možnost automatického nastavení a regulace stříkacího tlaku jednotlivých stříkacích pistolí v lince na výrobu nádob.

Industrial Coating Systems


Modul řídicí jednotky stříkání (SC) iTrax®

Modul řídicí jednotky stříkání (SC) iTrax® Modul řídicí jednotky stříkání iTrax® SC obsahuje přesné časovače a ovladače pistole pro obsluhu stříkacích pistolí Nordson MEG®-II, MEG®-IS nebo A20A/A10A.

Industrial Coating Systems

Modulární řídicí systém Encore® pro aplikační pistole

Modulární řídicí systém Encore® pro aplikační pistole Modulární řídicí systém Encore® pro aplikační pistole je plně digitální a snadno použitelný – poskytuje spolehlivý výkon a opakovatelné výsledky při provádění automatického postupu aplikaci…

Industrial Coating Systems

Ovladač NC-1

Ovladač NC-1 Ovladač NC-1 je samostatný ovladač pistole, který lze použít při práci s různými stříkacími pistolemi Nordson k dosažení maximální výkonnosti.

Industrial Coating Systems


Řídicí jednotka Advanced Induction BR-1

Řídicí jednotka Advanced Induction BR-1 Řídicí jednotka BR-1 umožňuje využívání rozšířených funkcí indukčních sušiček a sterilizátorů Nordson, které jí mohou být snadno vylepšovány a dovybavovány.

Industrial Coating Systems

Systém regulace tlaku stříkání

Systém regulace tlaku stříkání Systém regulace tlaku stříkání (SPC) Nordson zajišťuje individuální regulaci tlaku pro každou stříkací pistoli v rámci linky kovových obalů, čímž pomáhá dosáhnout neměnné hmotnosti povlaků.

Industrial Coating Systems

Systém sledování stříkání (SM) iTrax®

Systém sledování stříkání (SM) iTrax® Systém sledování stříkání (SM) iTrax® snímá stříkací tlak uvnitř každé pistole, takže lze rychle zjistit a odstranit jakýkoliv problém.

Industrial Coating Systems


Search Again