Nordson EFD

Systémy těles kartuší

Systémy těles kartuší Optimum® mají tělesa Zero Draft™, písty SmoothFlow® a sestavy přesně lisovaných adaptérů, koncových uzávěrů a uzávěrů hrotů, které pracují společně k vytváření přesných a opakovatelných povrchových vrstev tekutin.

 

Válce stříkaček Optimum

Optimum® Čiré Dávkovací kartuše

Válce stříkaček Optimum® jsou opatřeny stěnami ZeroDraft™ se stálými vnitřními průměry, které udržují hermetické utěsnění s písty a zajišťují přesné a konzistentní nanášení povrchových…

Písty

Optimum® dávkovací kartuši Písty

Písty SmoothFlow™ systému Optimum® mají unikátní kanály, které zabraňují zachycení vzduchu, přičemž zajišťují…

Sestavy adaptérů pro válce stříkaček

Nordson EFD Optimum Barrel Syringe barrel adapter

Sestavy adaptérů připojují válce stříkaček Optimum® společnosti Nordson EFD ke vzduchovému výstupu jednotky dávkovače kapalin. 

 


Koncové uzávěry a uzávěry hrotů těles dávkovacích stříkaček

Optimum® dávkovací kartuši uzávěry a krytky

Uzávěry hrotů a koncové uzávěry Optimum® zajišťují hermetické utěsnění, které vám umožňuje předběžné naplnění těles dávkovacích stříkaček pro úsporu času nebo pro utěsnění částečně použitých…

Dávkovací hroty Optimum®

Univerzální HROTY

Společnost Nordson EFD vyrábí dávkovací hroty a trysky nejvyšší kvality, které jsou bez otřepů a ostřin pro čistší a hladší průtok.

Jednorázové dávkovací veterinární stříkačky

Jednorázové dávkovací veterinární stříkačky Společnost Nordson EFD nabízí jednorázové dávkovací stříkačky pro jednosložkové (1K) materiály Dial-A-Dose® a Posi-Dose®,…


Součástky pro dávkování Optimum s ochranou proti elektrostatickému výboji

Nordson EFD Tělesa dávkovacích stříkaček s ochranou proti elektrostatickému výboji Černé součástky pro dávkování Optimum® s ochranou proti elektrostatickému výboji od společnosti Nordson EFD brání…