Nordson EFD

Ventily

Výměnný rychlouzavírací ventil xQR41 pro nanášení mikroteček

Navrženy pro nejnáročnější výrobní prostředí. Systémy ventilů firmy Nordson EFD prokázaly, že před nutnou údržbou dokáží zajistit přesnou a spolehlivou kontrolu dávkování tekutin pro desítky milionů bezproblémových výrobních cyklů.

Ideální pro stolní aplikace a výrobce strojů. Systémy ventilů firmy EFD rovněž poskytují nákladově efektivní a vhodnou alternativu modernizace pro automatizované výrobní linky.

Přizpůsobte naše ventily pomocí řídicích jednotek firmy EFD a automatizovaných systémů dávkování firmy EFD, abyste dosáhli ještě přesnějších opakovatelných velikostí a umístění nanášených povrchových vrstev.

Vaše výsledky pro: Ventily

Vysokoprůtokové membránové ventily 752HF

Nordson EFD

Vysokoprůtokové membránové ventily řady 752HF zajišťují přesné dávkování bez odkapávání pryskyřic vytvrzovaných UV zářením a podobných tekutin používaných ve výrobě DVD, Blu-Ray DVD a CD.  

Miniaturní membránové ventily řady 702

Nordson EFD

Miniaturní membránový ventil řady 702 zajišťuje nanášení bez odkapávání a konzistentní dávkové lepení v oblasti optických médií a dalších aplikací, které vyžadují menší lehké dávkovací ventily.

Ovladač ventilu BackPack™

Nordson EFD

Přidáním ovladače ventilu BackPack k přesnému dávkovacímu ventilu společnosti Nordson EFD je dosaženo rychlosti uvedení ventilu do chodu za 5 až 6 milisekund. Snižuje se tím možnost odchylky…

Pístové ventily 725D

Nordson EFD

Pístový ventil řady 725D zajišťuje konzistentní a přesné nanášení povrchových vrstev viskózních tekutin. Jeho unikátní membrána izoluje smáčené součásti od ovladače, čímž je zajištěna vynikající…

Ruční dávkovací ventily řady 550 LP a 560 HP

Nordson EFD

Jsou určeny pro nízkotlaké a vysokotlaké přesné nanášení. Nenákladné ruční ventily řady 550 LP a 560 HP jsou ideální pro dávkování housenek nebo pro lisování pryskyřic vstřikem (RTM).

Příslušenství k automatickému dávkovacímu systému

Nordson EFD

Příslušenství k automatizovanému dávkovacímu systému Nordson EFD zvyšuje možnosti zařízení a zjednodušuje začlenění do stávajících výrobních linek.

Vysokotlaké ventily 736HPA-NV

Nordson EFD

Vysokotlaké ventily řady 736HPA-NV firmy Nordson EFD nanáší stejnoměrné množství hustých materiálů, jako jsou plastická maziva a silikony, při tlacích až 2 500 psi (172 barů).

Membránové ventily 752V

Nordson EFD

Membránový ventil řady 752V zajišťuje jemné ovládání průtoku při dávkování rozpouštědel, kyanoakrylátů, anaerobních tekutin, tavidel, UV zářením vytvrzovaných lepidel a dalších nízkoviskózních až…

Univerzální nástřikové ventily řady 781S

Nordson EFD

Univerzální nástřikové ventily řady 781S poskytují výjimečnou kontrolu pro spolehlivé a konzistentní nanášení povlaků tekutin s nízkou až střední viskozitou s využitím technologie maloobjemového…

Jehlové ventily 741V

Nordson EFD

Jehlový ventil řady 741V nanáší montážní tekutiny s nízkou viskozitou s přesným řízením v extrémní blízkosti opakovaného nanášení.

Radiální nástřikové ventily řady 782RA

Nordson EFD

Unikátní konstrukce radiálního nástřikového ventilu řady 782RA umožňuje nanášet v úhlu 360° přesné a stejnoměrné povlaky maziv, podkladních nátěrů a dalších tekutin s nízkou až střední viskozitou…

Těsnicí hmoty

Nordson EFD

Vybavení pro dávkování těsnicí hmoty Nordson EFD poskytuje výjimečnou kontrolu, což zvyšuje výrobní kapacitu a snižuje počet oprav a plýtvání materiálem.

Search Again

Upřesnit hledání:
Průmyslová odvětvíAplikaceDivize