Nordson EFD

Jehlové ventily xQR41V

Navrženo pro precizní, konzistentní kontrolu kapaliny. Jehlový ventil xQR41V využívá rychlouzávěr (QR), má modulární konstrukci a o 60% menší tvarový faktor.

Rychlouzávěr usnadňuje odstranění tělesa z ventilu během několika sekund – bez nutnosti použití jakýchkoli nástrojů. Jelikož nemusí být ventil během čištění tělesa demontován, trvá výměna kapaliny méně než 2 minuty, což snižuje dobu odstávky a zvyšuje produktivitu.

O 60% menší tvarový faktor umožňuje jehlovému ventilu xQR41V dávkovat v těsnějších prostorách a při složitějších úhlech. Možnost montáže více ventilů na upínací desce zvyšuje produkční kapacitu.

Vyměnitelná modulární konstrukce jehlového ventilu usnadňuje adaptaci zařízení pro různé aplikace dávkování. V konfiguraci s BackPack™ ovladačem překračuje rychlost cyklování ventilu 60–80 Hz a rychlost uvádění ventilu do chodu je nižší než 5–6 milisekund. V konfiguraci s montážním blokem umožňuje jehlový ventil xQR41V nanášení přesných a opakovatelných linek, pruhů a větších vrstev.

Hlavní rozdíl jehlového ventilu xQR41V oproti jehlovému ventilu xQR41 MicoDot™ spočívá v konstrukci ventilu, která umožňuje použití ventilu v kombinaci s celou řadou dávkovacích hrotů firmy Nordson EFD včetně univerzálních i zúžených SmoothFlow™ hrotů. Jehlový ventil xQR41V dokáže dávkovat tekutiny s širším rozmezím viskozit v přesných a opakovatelných množstvích.

Vlastnosti

  • Patentovaná QR (Quick Release – rychlé uvolnění) spona umožňuje rychle a snadné servisování
  • O 60% menší tvarový formát pro zvýšení produkční kapacity
  • Použití s celou řadou dávkovacích hrotů firmy Nordson EFD
  • Menší zbytkový objem v tělese snižuje plýtvání kapalinou

Kompatibilní tekutiny

  • Urychlovače
  • Značkovací inkousty
  • Silikonové oleje
  • Rozpouštědla
  • Lepidla vytvrzovaná UV zářením a světlem

Kompletní systém zahrnuje dávkovací ventil xQR41V, řídicí jednotku ventilu, zásobník tekutin a dávkovací hrot. Rychlejší prostupnosti dosáhnete propojením s automatizovaným dávkovacím systémem firmy EFD. Kompletní seznam řídicích jednotek kompatibilních s tímto dávkovacím ventilem naleznete v .

Jsou-li vyžadovány mikronánosy, jsou k dispozici rovněž jehlové ventily xQR41 MicroDot, které zajišťují nanášení malých povrchových vrstev o průměru až 150 µm.


Čísla součástí

Jehlové ventily xQR41V
Č. součásti Popis Specifikace
7362489 Jehlový ventil xQR41V s ovladačem BackPack Zahrnuje knoflík pro ovládání zdvihu.
7362488 Jehlový ventil xQR41V s montážním blokem Zahrnuje knoflík pro ovládání zdvihu.