Nordson EFD

Automatický ventil řady 450

Automatický ventil řady 450 je vybaven uzavíracími písty, které zajišťují přesné řízení objemu při nanášení bodů nebo dávky. Upravte jejich těsnění bez demontáže tělesa ventilu pro větší pohodlí.

Zdvojené písty automatického ventilu se zatáhnou zpět a nasají (Snuff back) materiál od konce směšovací trysky, čímž se zabrání stékání/odkapávání po každé dávce. Používejte tento odolný a spolehlivý pneumatický automatický ventil jako stacionární hlavu nebo jako ruční jednotku. Ventil je osazen mazanými písty s tvrdým otěruvzdorným povlakem.

Vlastnosti

  • Snadné čištění – jestliže dojde ke křížové kontaminaci, rozdělovací potrubí může být demontováno a vyčištěno bez demontáže tělesa ventilu
  • Proplachovací potrubí ventilu – pro čištění směšovací trysky vzduchem nebo rozpouštědly
  • Volitelné ventily z nerezové oceli – doporučeny pro korozivní akrylové pryskyřice nebo epoxidy
  • Volitelné materiály těsnění Polytuff, PTFE, Viton®* a EP těsnění – pro různé chemické receptury a abrazivní podmínky
  • Volitelné uzávěry na noc a uzávěry pro kontrolu poměru – k dispozici pro rozdělovací potrubí s poměrem 1 : 1

Pro kompletní sestavu musí být objednán ventil, rozdělovací potrubí a držadlo. Pro podmínky vysokého protitlaku, větší než 1 000 psi (69 barů), objednávejte dvojitý vzduchový válec.

Recirkulační ventil řady 450RC

K dispozici je rovněž ventil řady 450RC, který umožňuje kontinuální průtok materiálu, zatímco je nadále schopen řídit uzavírání u mísiče. Typicky používány pro ohřáté materiály nebo materiály s plnivem, které musí zůstat v suspendovaném stavu. Jsou rovněž výhodné pro aplikace se zubovými čerpadly, protože čerpadla mohou být v chodu, zatímco je přívod materiálu uzavřen u mísiče.

K recirkulaci dochází u ventilu místo čerpadla, čímž je eliminován nárůst tlaku v potrubí a dávkování bez poměru. Ventil je rovněž vybaven funkcí zpětného nasátí (tahu) pístu (Snuff-back), která minimalizuje nebo eliminuje možnost odkapávání materiálu nebo tvorby vláken při zavření ventilu.

Ventil řady 450XT se zpětným nasátím (tahem) pístu (Snuff Back)

V reakci na požadavek zákazníků firma Nordson EFD rovněž nabízí inovativní dávkovací ventil specificky určený pro dvousložkové uretany citlivé na vlhkost. Jakýkoliv kontakt se vzduchem může způsobit vytvrzení dvousložkových uretanů a zablokování dávkovacího ventilu. Výrobně osvědčená konstrukce ventilu řady 450XT eliminuje kontakt se vzduchem smáčených dříků ventilu.

Související produkty

*Viton® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont.