Nordson EFD

Automatický ventil řady 400

Automatický ventil řady 400 je spolehlivý a odolný pneumatický ventil vyrobený s PTFE těsněními, která snižují potřebu údržby v oblasti zavírání.

Zatažení dříků umožňuje vyšší průtoková množství součástí A a B. Automatický ventil lze snadno čistit. Jestliže dojde ke křížové kontaminaci, rozdělovací potrubí může být demontováno a vyčištěno bez demontáže tělesa ventilu.

Vlastnosti

  • Průtoková množství 3 až 4 galonů za minutu (11,4 l/min. až 15,14 l/min.), v závislosti na čerpadle a viskozitě materiálu.
  • Materiály zůstávají oddělené, dokud nevstoupí do mísiče
  • Manuální nebo robotizované řešení
  • Funkce ON–OFF (zap.–vyp.) – dávkování lepidel ve správném poměru složky A:B je řízeno dávkovacími čerpadly
  • Proplachovací potrubí ventilu – pro čištění směšovací trysky vzduchem nebo rozpouštědly
  • Mazané písty s tvrdým otěruvzdorným povlakem – mazány mazivem Autogrease firmy Nordson EFD pro lepidla citlivá na vlhkost a s tvrdým otěruvzdorným povlakem pro odolávání abrazivním lepidlům
  • Volitelné ventily z nerezové oceli – doporučeny pro korozivní akrylové pryskyřice nebo epoxidy
  • Volitelné materiály těsnění Polytuff, PTFE, Viton®* a EP těsnění – pro různé chemické receptury a abrazivní podmínky
  • Volitelné uzávěry na noc a uzávěry pro kontrolu poměru – k dispozici pro rozdělovací potrubí s poměrem 1:1
  • Volitelné pistolové rukojeti a otočná základna

Pro kompletní sestavu musí být objednán ventil, rozdělovací potrubí a držadlo. Pro podmínky vysokého protitlaku větší než 1,000 psi (69 barů) objednávejte dvojitý vzduchový válec.

Automatický ventil řady 400HF

K dispozici je rovněž automatický ventil řady 400HF zajišťující průtoková množství, která jsou o 15–30 % větší než u standardních konfigurací ventilu řady 400, aniž by byla omezena přesnost a konzistence. Velké materiálové vstupní porty o průměru 19 mm (0,75") umožňují průtoková množství 4 až 5 galonů za minutu (15,14 l/min. až 19 l/min.), v závislosti na výkonu čerpadla a viskozitě materiálu.

Související produkty

*Viton® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont.