Nordson EFD

Jehlové ventily 741V

Jehlový ventil řady 741V nanáší montážní tekutiny s nízkou viskozitou s přesným řízením v extrémní blízkosti opakovaného nanášení. 

Během provozu řízené pulzy vzduchu působí na píst, takže se jehla povytáhne na předem nastavenou vzdálenost od sedla pro zajištění přesného a opakovatelného proudění tekutiny. Nerezová jehla ventilu dosedá do adaptéru hrotu, čímž prakticky eliminuje nevyužitý objem tekutiny mezi dávkami.

Jehlový ventil firmy Nordson EFD má nastavitelnou regulaci průtočného množství tekutiny.

Dostupné modely

Řada 741V

Je ovládán externím solenoidem a pracuje s více než 400 cykly za minutu při tlaku až 300 psi (20,7 barů).

Ventily řady 741V s ovladačem BackPack™

Ventily řízené kompaktním solenoidem nainstalovaném na ovládacím pneumatickém válci ventilu vytváří rychlejší dobu odezvy a méně odchylek v dávkách kvůli kolísání závodního přívodu stlačeného vzduchu nebo kvůli změnám délky přívodního potrubí. Dosahuje rychlosti uvádění ventilu do chodu 5 až 6 milisekund a frekvence až 800 cyklů za minutu.

Poznámka: Ovladač ventilu BackPack je rovněž k dispozici samostatně pro instalaci na stávající jehlové ventily řady 741V.

Vlastnosti

  • Neovlivněn zachyceným vzduchem v tekutině
  • Konstrukce vyžadující malou údržbu
  • Nulový nevyužitý objem tekutiny
  • Dokonalé utěsnění při zastavení

Kompatibilní tekutiny

  • Urychlovače
  • Značkovací inkousty
  • Silikonové oleje
  • Rozpouštědla
  • Lepidla vytvrditelná UV zářením

Kompletní systém zahrnuje dávkovací ventil 741V řídicí jednotku ValveMate™ 8000, zásobník tekutin a dávkovací hrot. Pro ještě rychlejší prostupnost integrujte s automatizovaným dávkovacím systémem firmy EFD.

K dispozici jsou rovněž jehlové ventily xQR41 MicroDot™, které zajišťují přesné řízení dávkování tekutin pro nanášení malých povrchových vrstev o průměru až 150 µm.