Nordson EFD

Ventily řady 787MS MicroSpray

Inovativní konstrukce ventilu 787MS-SS MicroSpray™ vybaveného jednorázovým dávkovacím hrotem s malým měřidlem pro nanášení přesného, stejnoměrného tvaru stříkacího paprsku, je více než o 30 % menší než standardní nástřikové ventily. 

Pomocí technologie maloobjemového nízkotlakého (Low Volume Low Pressure – LVLP) nanášení se vytváří tvary nástřikového paprsku malé až 3,3 mm (0,13”) a s průměrem velkým až 19 mm (0,75”). Dávkovací hrot s malým měřidlem, 0,3 mm (0,013”) až 0,1 mm (0,004”), nahrazující standardní stříkací trysku, koncentruje maloobjemový nízkotlaký vzduch (LVLP) používaný pro rozprašování povlaků do malých tvarů nástřikového paprsku.

Řada 787MS-SS zvyšuje propustnost, umožňuje větší řízení procesu a zároveň snižuje výrobní náklady a zmetkovitost. Jehla ventilu dosedá do otvoru dávkovacího hrotu, čímž prakticky eliminuje nevyužitý objem tekutiny mezi dávkami.

Vlastnosti

 • Vysoká účinnost přenosu
 • Žádný přestřik nebo aerosol
 • Konzistentní tvar stříkacího paprsku
 • Rychlejší průchod zpracovacím zařízením (propustnost)
 • Frekvence překračuje 400 cyklů za minutu

Kompatibilní tekutiny

 • Aktivátory
 • Povlaky
 • Inkousty
 • Kapalná tavidla
 • Oleje
 • Silikony
 • Rozpouštědla

Kompletní systém zahrnuje ventil řady 787MS-SS MicroSpray, řídicí jednotku ValveMate™ 8040, zásobník tekutin a dávkovací hrot. Pro ještě rychlejší prostupnost integrujte s automatizovaným dávkovacím systémem firmy EFD.

Rovněž je k dispozici nástřikový ventil řady 781Mini™, který zajišťuje extrémně stejnosměrný tvar stříkacího paprsku o šířce již 1 mm (0,04”) a má o 60 % menší tvarový faktor, takže je přizpůsobitelný náročným požadavkům různých aplikací.

Pro ještě rychlejší prostupnost integrujte s automatizovaným dávkovacím systémem firmy EFD .