Nordson EFD

Systémy značkovacích nástřikových ventilů MicroMark

Unikátní systémy značkovacích nástřikových ventilů MicroMark® firmy Nordson EFD odstraňují ucpávání, nutnost údržby a odstávky díky použití programovatelné prodlevy ukončení přívodu vzduchu po každém cyklu, aby se vyčistila stříkací tryska.

Ideální pro barevné kódování, které indikuje stav výrobků při výstupní kontrole kvality nebo ukazuje stav výroby nebo zkoušky. Naše systémy značkování vytváří kruhové vzory a pruhy široké od 5,0 mm (0,20”) do 30,4 mm (1,20”) bez přestřiků.

Ventily mohou být zapnuty manuálně nebo propojeny s ostatními systémy pro značkování v plánovaných intervalech, nebo kdykoliv je k tomu přijat signál.

Dostupné modely

Systém značkovacích nástřiků MM781-SYS MicroMark

Pro inkousty a nátěry, které nevyžadují recirkulaci, tento systém nástřikového značkování s nízkou potřebou údržby poskytuje konzistentní nástřikové vzory, které se snadno nastavují.

Recirkulační nástřikový značkovací systém 781RC MicroMark

Pomocí recirkulačního čerpadla pro udržení pigmentů v suspendovaném stavu vytváří tento systém nástřikového značkování stejnoměrné vzory a eliminuje ucpávání, přestřik a nezdařené dávky.

Vlastnosti

  • Žádné ucpávání, odkapávání nebo vysychání
  • Žádné nezdařené dávky
  • Konzistentní velikost a umístění
  • Frekvence překračuje 400 cyklů za minutu
  • Žádný aerosol nebo přestřik
  • Konstrukce vyžadující malou údržbu

Kompatibilní tekutiny

  • Značkovací inkousty
  • Značkovací nátěry

Kompletní značkovací systém 781RC zahrnuje nástřikový ventil 781RC-SS, řídicí jednotku ValveMate™ 8040 s jedním in-line solenoidem, sestavu krytu recirkulačního čerpadla a zásobník tekutiny. Kompletní systém MM781-SS zahrnuje dávkovací ventil řady 781S-28, řídicí jednotku ValveMate 8040 a zásobník tekutin.

Pro ještě rychlejší prostupnost integrujte s automatizovaným dávkovacím systémem firmy EFD.