Nordson EFD

Ventily 741MD MicroDot

Jehlový ventil řady 741MD MicroDot™ dávkuje velmi přesné mikronánosy povrchových vrstev až do objemu zlomků mikrolitru. Tento pneumaticky ovládaný a seříditelný jehlový ventil zajišťuje vynikající kontrolu při dávkování tekutin.

Ideální pro automatizované montážní procesy. Nastavitelný zdvih jehlového ventilu 741MD-SS s unikátní kalibrační funkcí dodává zařízení schopnost udržovat přesné velikosti naneseného materiálu při dávkování tekutin.

Nerezová uzavírací jehla dosedá spíše do otvoru dávkovacího hrotu než do těla ventilu. Když dochází k uzavření přívodu tekutiny co nejblíže dávkovacímu otvoru, minimalizuje se nevyužitý objem tekutiny.

Protože je sedlo jehly součástí samotného dávkovacího hrotu, umožňuje to výměnu sedla jednoduchou výměnou jednorázového dávkovacího hrotu. Ideální rozsah velikostí hrotů je s jemností od 22 do 33 gauge.

Vlastnosti

 • Nulový nevyužitý objem tekutiny
 • Snadná kalibrace, krátká doba nastavení
 • Konzistentní průměr mikroteček až 0,18 mm (0,007”)
 • Neovlivněn zachyceným vzduchem v tekutinách
 • Ukončení dávkování bez odkapávání

Kompatibilní tekutiny

 • Epoxidy
 • Maziva
 • Značkovací inkousty
 • Rozpouštědla
 • Lepidla vytvrditelná UV zářením a světlem
 • Lepidla

Kompletní systém zahrnuje jehlový dávkovací ventil 741MD-SS, řídicí jednotku ValveMate™ 8000, zásobník tekutin a dávkovací hrot. Pro ještě rychlejší prostupnost integrujte s automatizovaným dávkovacím systémem firmy EFD.

K dispozici je rovněž ventil xQR41 řady MicroDot s funkcí konzistentních mikroteček o průměru až 150 µm (0,18 mm) (0,007”). Pro aplikace vyžadující menší vstupní spojovací díly tekutin zvolte xQR41.