Nordson EFD

Vysokoprůtokové membránové ventily 752HF

Vysokoprůtokové membránové ventily řady 752HF zajišťují přesné dávkování bez odkapávání pryskyřic vytvrzovaných UV zářením a podobných tekutin používaných ve výrobě DVD, Blu-Ray DVD a CD.

Navrženy pro hladké proudění materiálů bez překážek. Ventily řady 752HF snižují turbulence a zabraňují vzniku mikrobublin. Tím se vytváří konzistentnější koncový produkt vyšší jakosti a s menší zmetkovitostí.

Kompaktní a lehké ventily řady 752HF-SS zajišťují řízené dávkování bez bublin pro lepení a lakové nátěry. Ventil má těleso z nerezové oceli třídy 303, nastavení zdvihu odolné proti neoprávněné manipulaci a konstrukci vyžadující malou údržbu. Ventil řady 752HF-A je stejný jako ventil řady 752HF-SS, ale má těleso ventilu z acetálového kopolymeru.

Vlastnosti

  • Vysokoprůtoková schopnost pro hustší povlaky vytvrzované UV zářením
  • Doba otevření ventilu krátká až 15 milisekund
  • Dokonalé utěsnění při zastavení, žádná těsnění
  • Frekvence překračuje 500 cyklů za minutu
  • Kompaktní a lehká konstrukce

Kompatibilní tekutiny

  • Lepidla vytvrditelná UV zářením
  • Pryskyřice
  • Povlaky vytvrditelné UV zářením

Kompletní systém zahrnuje dávkovací ventil 752HF řídicí jednotku ValveMate™ 8000, zásobník tekutin a dávkovací hrot. Pro ještě rychlejší prostupnost integrujte s automatizovaným dávkovacím systémem firmy EFD.

K dispozici jsou rovněž miniaturní membránové ventily řady 702, které mají konstrukci o 60 % menší a o 70 % lehčí než typické dávkovací ventily. Pro aplikace ve stísněných prostorách zvolte ventily řady 702.

*Blu-ray je registrovaná ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association.