Nordson EFD

Ruční dávkovací ventil

Ruční dávkovací ventil firmy Nordson EFD zajišťuje zjednodušené, konzistentní dávkování pro manuální montážní operace, které vyžadují větší objemy tekutin bez časované dávky.

Navrženy pro usnadnění obtížného nanášení montážních tekutin. Tyto spolehlivé, lehké ventily umožňují přesnější nanášení povrchových vrstev s méně opravami a s až o 50 % menší spotřebou tekutin.

Vlastnosti

  • Ergonomická konstrukce
  • Dokonalé utěsnění eliminující odkapávání
  • Rychlá výměna tělesa zásobníku tekutiny umožňující rychlou a snadnou údržbu

Modely

725-HL

Ruční pístový ventil řady 725-HL zajišťuje vysokoprůtokové nanášení nereaktivních tekutin se střední až vysokou viskozitou bez údržby nebo odstávek. Je kompatibilní s dávkovacími hroty a většími kovovými nebo plastovými tryskami.

740V-HL

Pákou ovládaný jehlový ventil 740V-HL je vybaven přesnou kontrolou a nulovým nevyužitým objemem tekutiny. Používá se pro přesné nanášení housenek a bodů nereaktivních tekutin s nízkou až střední viskozitou.

752V-HL

Ručně ovládaný ventil řady 752V-HL má pružnou membránu pro přesný bezproblémový provoz. Je ideální pro lepení těsnění a nanášení zahrnující anaerobní tekutiny, kyanoakryláty a další tekutiny s nízkou viskozitou.

Systémy ručních dávkovacích ventilů jsou dodávány kompletní s veškerým hardwarem nezbytným pro výrobu.

Systémy zahrnují pákou ovládaný dávkovací ventil tekutin, zásobní nádrž o objemu 1,0 l nebo 5,0 l s regulátorem tlaku (1 až 60 psi = 0,069 až 4,14 barů), veškeré spojovací tvarovky, přívodní hadici o délce 3,048 m, jednorázové plastové vyložení nádrže, stojan ventilu a 30 různých dávkovacích hrotů.

Doporučení týkající se kompatibility tekutin


  Modely
Tekutiny 752V-HL 740V-HL 725-HL
Anaerobní tekutiny Doporučené
Nepoužívat
Nepoužívat
Oleje Doporučené
Doporučené
Nepoužívat
Kyanoakryláty Doporučené
Nepoužívat
Nepoužívat
Bílá lepidla Nepoužívat
Doporučené
Doporučené
Plastická maziva Nepoužívat
Doporučené
Doporučené
Pájecí pasty Nepoužívat
Nepoužívat
Doporučené
Pastová tavidla Nepoužívat
Doporučené
Doporučené
Rozpouštědla Doporučené
Doporučené
Nepoužívat
Vinylová lepidla Nepoužívat
Doporučené
Doporučené

Doporučené Doporučené
Nepoužívat Nepoužívat