Nordson EFD

Univerzální nástřikové ventily řady 781S

Univerzální nástřikové ventily řady 781S poskytují výjimečnou kontrolu pro spolehlivé a konzistentní nanášení povlaků tekutin s nízkou až střední viskozitou s využitím technologie maloobjemového nízkotlakého vzduchu (LVLP).

Nabízí nastavitelné proudění tekutiny, nastavitelné množství vzduchu na trysce a prodlevu ukončení přívodu vzduchu, takže zajišťují vynikající kontrolu nástřiku bez plýtvání, znečištění nebo přestřiků. To znamená, že tekutina přichází tam, kde je jí potřeba, je zlepšena konzistence se snížením spotřeby tekutiny a se snížením nákladů na čištění.

Tekutinu lze spolehlivě dávkovat v množstvích od mikrolitrů do mililitrů, v kruhových vzorech o průměru od 4,3 mm (0,17") do 50,8 mm (2,0") a ve vějířových vzorech širokých až 165,1 mm (6,5").

Vlastnosti

 • Vysoká účinnost přenosu
 • Extrémně konzistentní oblast pokrytí
 • Žádné ucpávání, odkapávání nebo vysychání
 • Žádný přestřik, aerosol nebo skoky
 • Regulace vzduchu na trysce

Kompatibilní tekutiny

 • Aktivátory
 • Povlaky
 • Plastická maziva
 • Kapalná tavidla
 • Silikony
 • Rozpouštědla
 • Inkousty
 • Oleje

Kompletní systém zahrnuje nástřikový ventil řady 781S, řídicí jednotku ValveMate™ 8040 a zásobník tekutin. Pro ještě rychlejší prostupnost integrujte s automatizovaným dávkovacím systémem firmy EFD.

Pokud požadujete jednotnější a užší tvary stříkacího paprsku o šířce již 1 mm (0,04”), zvolte nástřikový ventil řady 781Mini™. Tento ventil také nabízí o 60 % menší tvarový faktor.