Nordson EFD

Aseptické nástřikové ventily 784S-SS

Aseptický mikronástřikový ventil řady 784S-SS, se smáčenými součástmi vyhovujícími předpisům FDA, má hladký průtok bez oblastí, které mohou zachycovat vzduch, a proto je ideální pro sterilní aplikace.

Pomocí technologie maloobjemového nízkotlakého (Low Volume Low Pressure – LVLP) nanášení vytváří ventil 784S-SS stejnoměrné tvary nástřikového paprsku o průměru mezi 3,3 mm (0,13”) a 19,1 mm (0,75”). Tento ventil řídí nanášení většiny tekutin s malou až střední viskozitou. Pro širší pokrytí zahrnuje model 784S-SS-F vzduchovou trysku ventilátoru.

Jeho inovativní konstrukce nahrazuje standardní stříkací trysky jednorázovým dávkovacím hrotem o malém průměru, který koncentruje maloobjemový nízkotlaký vzduch (LVLP) používaný pro rozprašování povlaků do malých tvarů nástřikového paprsku.

Hladký průtok bez oblastí, které mohou zachycovat vzduch, činí z ventilu 784S-SS ideální prostředek pro aseptické nanášení tekutin. Navíc jsou všechny smáčené součásti vyrobeny z nerezové oceli třídy 316L s povlakem PFTE, což z nich činí vhodná zařízení pro čistící stanice (CIP) a sterilizační stanice (SIP).

Vlastnosti

  • Snadné čištění nebo sterilizace na místě
  • Smáčené součásti vyhovující předpisům FDA
  • Konstrukce vyžadující malou údržbu
  • Dokonalé utěsnění při zastavení, žádná těsnění

Kompatibilní tekutiny

  • Fyziologické roztoky
  • Povlaky stentů
  • Silikonové oleje
  • Rozpouštědla

Kompletní systém zahrnuje nástřikový ventil řady 784S-SS, řídicí jednotku ValveMate™ 8040, zásobník tekutindávkovací hrot. Pro ještě rychlejší prostupnost integrujte s automatizovaným dávkovacím systémem firmy EFD.

K dispozici je rovněž aseptický dávkovací ventil řady 754V, který poskytuje hladký průtok tekutiny a smáčené součásti vyhovující předpisům FDA pro dávkování optických monomerů, potahování tablet, plnění lékovek a ostatních tekutin.