Nordson EFD

Kartuše Film-Pak

Fóliové kartuše Film-Pak® představují trvale udržitelnou a ekologickou alternativu pro balení a dávkování dvousložkových kapalin, jako např. průmyslových lepidel a těsnicích hmot.

Pokroková technologie na bázi stlačitelné fólie umožňuje po vytlačení kapaliny tuto kartuši stlačit do unikátního víčka. Sedm dokonale stlačených kartuší Film-Pak zaujme na skládce stejný objem jako jedna tuhá paralelní kartuše — snížení objemu odpadu obalových materiálů o více než 85 %.

Kartuše Film-Pak nabízejí stejnou kvalitu směšování, ale současně výrazně snižují koncovým uživatelům náklady na likvidaci. Omezují také uhlíkovou stopu, — podpora firemních aktivit v oblasti trvalé udržitelnosti.

Při použití tuhého držáku s integrovanými písty je navíc kartuše Film-Pak kompatibilní s celou řadou standardních statických mísičů, dávkovacích pistolí pro dvousložkové (2K) materiály a nástřikových systémů. K dispozici jsou rovněž specializované dávkovací pistole s vestavěnými držáky Film-Pak.

Pokročilá vícevrstvá fólie kartuše Film-Pak’zajišťuje stabilitu kapalin po celou dobu skladovatelnosti. Fólie je současně netečná k většině kapalin, což zjednodušuje formulátorům racionalizovat zásoby 2K kartuší. Každá vrstva fóliového obalu je nedělitelně spojena s jedinečným víčkem Film-Pak, takže nemůže docházet k únikům kapaliny.

Opětovně utěsnitelné otvory trysek dovolují uživatelům uschovat dvousložkové kapaliny pro budoucí potřebu, což omezuje plýtvání. Slabě viskózní kapaliny je možné rychle a jednoduše plnit otvorem trysky, silně viskózní kapaliny pak jedinečnými otvory ve víčku Film-Pak.

Související produkty