Nordson EFD

Kontaktní dávkovací ventily PICO Pµlse

Pomocí kontaktního dávkovacího ventilu PICO Pµlse® můžete aplikovat přesné mikrotečky a kontrolovat tlakový ráz při nanášení linek a pruhů. 

Tento ventil nabízí mnohé z výhod tryskového ventilu PICO Pµlse, včetně vysokorychlostního dávkování při kontinuální rychlosti až 1000 Hz*. Ventil také umožňuje přesnější kontaktní dávkování s nižší turbulencí a tedy lepší kontrolu konzistence, umístění a zpracování povrchové vrstvy kapaliny.

Vlastnosti

 • Speciální sestavy adaptéru hrotu umožňují připojit mnoho různých typů dávkovacích hrotů.
 • Ideální pro dávkování kritických linek a opakované nanášení povrchových vrstev v objemu až 0,5 nL.
 • Aplikace extrémně malých teček a přesně definovaných linek s přesnou kontrolou počátečních a koncových bodů.
 • Výměnné modulární provedení zajišťuje širší možnosti konfigurace.
 • Beznástrojová západka pro rychlejší a snadnější servis.

Kompatibilní tekutiny

 • Lepidla
 • Alkohol
 • Plastická maziva
 • Oleje
 • Plnidla
 • Lepidla vytvrditelná UV zářením

Kompletní systém obsahuje kontaktní dávkovací ventil PICO Pµlse, řídicí jednotku PICO Toµch a zásobník tekutin. 

*Při povolení v nastavení.