Nordson EFD

Tryskové ventily řady Liquidyn P-Jet

Vysoce výkonný tryskový ventil Liquidyn® P-Jet je určen k dávkování nízkoviskózních až středněviskózních kapalin nanášených ve formě mimořádně přesných, opakovatelných housenek a spojitých pásků. Nanášení mikrodávek o minimálním objemu 3 nl lze provádět s frekvencí dosahující až 280 Hz.

Ventil Liquidyn P-Jet je vybaven snadno vyměnitelnými dávkovacími tryskami, zdvihátky a kapalinovými vstupními armaturami, které umožňují přizpůsobování specifickým požadavkům různých aplikací. Smáčené díly, které jsou oddělené od ovládacího dílu, umožňují rychlé a snadné provádění oprav i údržby.

Ventil Liquidyn P-Jet je ovládán elektromagnetickou spouští, která je řízena nastavitelným nízkonapěťovým impulzním signálem. Nejkratší doba otevření ventilu činí 2 ms. Dávkovací zdvihátko zůstává otevřeno, dokud je přiváděn spouštěcí signál.

Ventil byl navržen tak, aby umožňoval dávkování v průmyslových prostředích, a vyznačuje se nízkými provozními náklady. Pomocí ventilu Liquidyn P-Jet je možno realizovat i takové procesy, které patří — ať již v důsledku složitosti procesu nebo polohových tolerancí — mezi nejnáročnější či nejchoulostivější.

Vlastnosti

  • Vysoká opakovatelnost a přesnost zajišťující neměnné dávkování i vyšší produktivitu
  • Nanášení mikrodávek o minimálním objemu 3 nl lze provádět s frekvencemi dosahujícími až 280 Hz.
  • Oddělené smáčené díly urychlují střídání druhů kapalin a zjednodušují servis i údržbu.

Kompatibilní kapaliny

  • Kyanoakryláty
  • Anaerobní lepidla
  • Rozpouštědla
  • Tuky / oleje
  • Silikony

Kompletní systém zahrnuje ventil Liquidyn P-Jet, řídicí jednotku Liquidyn V200 a zásobní nádrž s kapalinou. Ventil je možno ovládat pomocí buď ventilové řídicí jednotky Liquidyn V200, nebo pomocí řídicí jednotky PLC dodané zákazníkem.

Dodává se také tryskový ventil Liquidyn P-Dot,  který dávkuje hustší, středně až vysoce viskózní kapaliny. Poskytuje většinu předností, kterými se vyznačuje také ventil Liquidyn P-Jet, je však navíc schopen provádět i bodový nástřik kromě nanášení housenek a spojitých pásků.

Příslušenství