Nordson EFD

Tryskové ventily řady Liquidyn P-Dot

Pneumaticky ovládaný tryskový ventil Liquidyn® P-Dot, který je určen pro hustší, středně až vysoce viskózní materiály, umožňuje velmi přesný, opakovatelný nástřik ve formě bodů, housenek a spojitých pásků.

Díky extrémně krátkým spouštěcím intervalům, které trvají méně než 1 ms, je možno přesně nanášet malá množství viskózních kapalin. Rozsah nanášených objemů činí 3 nl až 200 nl, přičemž nanášení lze provádět s frekvencí dosahující až 150 Hz.

Ventil Liquidyn P-Dot je vybaven vzájemně zaměnitelnými dávkovacími tryskami, zdvihátky a kapalinovými vstupními armaturami, které usnadňují přizpůsobování náročným požadavkům různých aplikací. Smáčené díly, které jsou oddělené od ovládacího dílu, zjednodušují servis a údržbu.

Konstrukce ventilu, která byla podrobena přísným zkouškám, zajišťuje jeho schopnost snášet i nejnáročnější průmyslová prostředí. Přispívá také k nízkým provozním nákladům.

Vlastnosti

  • Vysoce přesné, neměnné nanášení středně až vysoce viskózních materiálů nástřikem pomocí trysek
  • Oddělené smáčené díly a vzájemně zaměnitelné součásti umožňují rychlou, snadnou údržbu a přizpůsobitelnost náročným požadavkům různých aplikací
  • Rozsah nanášených objemů činí 3 nl až 200 nl při frekvencích nanášení dosahujících až 150 Hz


Kompatibilní kapaliny

  • Lepidla
  • Laky
  • Oleje/tuky
  • Silikony
  • Tavidla

Kompletní systém zahrnuje ventil Liquidyn P-Dot, řídicí jednotku Liquidyn V200 a zásobník s kapalinou. Ventil je možno ovládat pomocí řídicí jednotky Liquidyn V200, nebo pomocí PLC dodané zákazníkem.

Dodává se také tryskový ventil Liquidyn P-Jet, který umožňuje velmi přesné, opakovatelné mikronanášení nízko až středně viskózních kapalin při frekvenci dosahující až 280 Hz.

Příslušenství