Nordson EFD

Automatizovaný robot pro dávkování kapalin řady GV se čtyři osami

Systém řady R je vybaven specializovaným softwarem TeachMotion™ pro programovatelné závěsné ovládací panely, který umožňuje dosahování takových hodnot opakovatelnosti a přesnosti při nanášení a umísťování kapalin, které patří k vůbec nejlepším na trhu.

Jeho čtvrtá osa umožňuje dávkování pod jakýmkoli úhlem v rovině otáčení s rozsahem 360°. Pomocí zakázkového dávkovacího softwaru lze systém snadno a rychleji nastavovat a programovat pro různé postupy nanášení dávkováním.

Ovládání skutečného 3D pohybu zjednodušuje programování bodů, přímek, kružnic, oblouků, složených oblouků a dalších obrazců v rozdílných rovinách. Souběžný pohyb ve směrech X a Y během otáčení okolo osy R vyžaduje při programování reálných bodů pouze zadávání hodnot pro osu R.

Systém řady R se vyznačuje nejlepšími hodnotami opakovatelnosti ve své třídě, které se pohybují v rozsahu +/− 8 µm, při současném vyšším využití výrobních kapacit.

Vlastnosti

  • Zjednodušené nastavování a programování prostřednictvím závěsného ovládacího panelu
  • Snadné odesílání a stahování souborů prostřednictvím rozhraní USB
  • Vestavěný sled opětovné kalibrace hrotů, který umožňuje snadné vyrovnávání dávkovacích hrotů při jejich výměně
  • Otáčení v rozsahu 360° při dávkování kapalin nanášených na vnitřní i vnější povrchy

Výhody

  • Nejvyšší přesnost rozměrů i polohy a opakovatelnost při umísťování nanášené kapaliny
  • Snadnější nastavování a programování
  • Rychlejší cykly a kratší doby zpracování dávek
  • Bezproblémová integrace do jakéhokoli výrobního postupu


Příslušenství