Nordson EFD

Jednorázové dávkovací veterinární stříkačky

Společnost Nordson EFD nabízí jednorázové dávkovací stříkačky pro jednosložkové (1K) materiály Dial-A-Dose® a Posi-Dose®, které jsou nejlepší ve své třídě. Jsou určeny k primárnímu balení a podávání krémů, gelů a past pro veterinární péči.

Naše komplexní nabídka veterinárních dávkovacích stříkaček je navržena pro zvířata všech velikostí. Stříkačky Dial-A-Dose nabízejí inovativní řešení umožňující přizpůsobit dávky velikosti zvířat, plánu léčby a dalším požadavkům. Integrovaný kroužek umožňuje “nastavit” a konzistentně aplikovat stejné předepsané množství dané látky.

Stříkačky Posi-Dose jsou vybaveny jedinečným zacvakávacím kroužkem, který umožňuje zvolit požadovaný dávkovací objem. Konstrukce bez trysky umožňuje zajistit, že bude zvířeti přesně podáno požadované množství látky při jednorázových i vícenásobných aplikacích.

Každá jednorázová dávkovací stříkačka zajišťuje řízené dávkování a přesnou aplikaci krémů, gelů a past určených k léčbě krav, koní a domácích zvířat. Každá je navíc tvarovaná z pryskyřice vyhovující předpisům FDA o bezpečném balení veterinárních léčiv, nutričních doplňků a dalších veterinárních produktů.

Vlastnosti a výhody

  • Integrované kroužky umožňují uživatelům podávat zvířatům požadované objemy léčiv, doplňků a topických přípravků.
  • Zacvakávací krytky hrotu s dvojitým těsněním pomáhají šetřit materiál pro další dávku.
  • Široká nabídka velikostí (3 cc až 100 cc) a varianty s integrovanou tvarovanou tryskou pro intramamární, rektální, topické a perorální dávkování
  • Rychlejší a jednodušší opakování dávkování ve srovnání s ostatními stříkačkami

Běžné použití

  • Veterinární dávkovací stříkačky pro různá zvířata od drobných domácích až po hospodářská
  • Primární balení pro odčervovací pastu pro koně
  • Intramamární stříkačky pro léčbu mastitidy u krav

Všechny naše veterinární dávkovací stříkačky lze objednat s přizpůsobenými kalibračními značkami, popisky, barvami apod. U některých variant si můžete namísto jedinečného pístu Dial-A-Dose zvolit jednodílný nebo dvoudílný píst.


Související produkty