Nordson EFD

Univerzální odstředivka ProcessMate 5000

Rychlé a efektivní odstranění zachyceného vzduchu z tekutin balených ve stříkačkách pomocí univerzální stolní odstředivky ProcessMate™ 5000.

Odstředění prováděné před pneumatickým nebo mechanickým dávkováním výrazně zlepšuje řízení procesu a snižuje zmetkovitost. Odstředivka ProcessMate 5000 je vybavena řízením otáček, což uživateli umožňuje nastavovat odstředivou sílu pro tekutiny s nízkou až vysokou viskozitou.

Kompatibilní tekutiny

  • Dvousložkové epoxidy
  • Zmrazené epoxidy
  • Těsnicí hmoty vulkanizující při teplotě místnosti
  • Plastická maziva
  • a další

Vlastnosti

  • Elektrická brzda.
  • Akustický indikátor konce cyklu.
  • Rotor s pevným úhlem.
  • Bezpečnostní zámek víka.
  • Kapacita pro čtyři stříkačky o objemu 3 cm3 – 30 cm3.

Adaptéry bezpečně drží tělesa kartuší o objemu 3 cm3, 5 cm3 a 10 cm3.