Nordson EFD

Dávkovače těsnicí hmoty

Aplikátory těsnicí hmoty Nordson EFD umožňují aplikovat širokou řadu těsnicích hmot s větší přesností a konzistentností, což zvyšuje produktivitu a snižuje plýtvání a potřebu oprav.

Aplikování precizních housenek těsnicí hmoty v rámci požadovaných limitů tolerance pomáhá výrobcům zvyšovat produktivitu a snižovat zmetkovitost. Společnost EFD nabízí vybavení pro dávkování těsnicí hmoty, které vám toho pomůže dosáhnout.

Pro účely výroby s nízkým až středně velkým objemem nabízí společnost EFD kompletní řadu stolních dávkovačů těsnicí hmoty pro spolehlivé řízení kapalin s nižší či vyšší viskozitou.

Pro velkoobjemovou výrobu společnost EFD doporučuje dávkovací ventily těsnicí hmoty, jako jsou naše jehlové ventily xQR41 MicroDot pro nanášení mikrodávek a náš vysokotlaký ventil 736HPA pro nanášení teček, čar, linií a zapouzdření. Také doporučujeme pístový ventil 725D pro dávkování těsnicí hmoty při nízkém tlaku.

Při aplikacích vyžadujících vysokorychlostní dávkování těsnicích hmot doporučuje společnost EFD tryskové ventily Liquidyn. Tyto ventily vytvářejí nesmírně precizní a opakovatelné tečky, housenky a linie těsnicí hmoty. Rozsah nanášených objemů začíná na 3 nl při frekvencích nanášení dosahujících až 280 Hz.

Dávkovače a dávkovací ventily těsnicí hmoty společnosti EFD se hladce zapojují s naší kompletní řadou automatizovaných dávkovacích systémů pro velkoobjemové aplikace.

Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si o úspěšném projektu dávkování těsnicí hmoty na našem blogu.

Společnost EFD také pro aplikace s dávkováním těsnicí hmoty nabízí rozsáhlou řadu dvousloužkových (2K) mísičů, kartušídávkovacích pistolí a manuálních zařízení pro přesné dávkování směsi.

Doporučená řešení pro dávkování