Nordson EFD

Co říkají naši zákazníci

Nordson EFD se snaží trvale si udržovat pověst výrobce vysoce kvalitních a novátorských řešení v oboru přesného dávkování kapalin. Výrobci mají jistotu, že budou dlouhodobě dosahovat správných výsledků.

Toto jsou vyjádření některých našich zákazníků ke zkušenostem s řešeními od společnosti Nordson EFD.

“Ve výrobě je spolehlivost zcela zásadní faktor. A ventily EFD jsou opravdu spolehlivé. Pokud by nám všechna zařízení fungovala tak dobře,… usnadnilo by nám to práci.”

─ FORD MOTOR COMPANY

“Vybavení od EFD je odolnější než díly, které jsme používali dříve. S hroty a stříkačkami EFD jsme nikdy neměli problémy a to je velmi důležité.”

─ MAGNAVOX

“Sledovat ventily EFD je nuda. A zároveň je to skvělé. Prostě fungují a fungují. Pořád.”

─ PEAVEY ELECTRONICS

“Automatizované stolní dávkovače nám výrazně zvýšily produktivitu, neboť potlačily různorodost procesů. Také nám klesla zmetkovitost, a to až o 90 %. V oboru automatizace stolních procesů tak naše společnost nastoupila novou produktivnější a ziskovější cestu.”

─ ELECTRODYNAMICS INC.

“Klademe velký důraz na kvalitu balení našich produktů, a proto používáme stříkačky a kazety od EFD.”

─ DYMAX CORPORATION

“Náš produkt je kriticky důležitý. Proto jsme se rozhodli pro vybavení od EFD.”

─ ETHICON ENDO SURGERY

“Uspoříme 2 až 4 hodiny na každých 100 dílů.”

─ GRIMES AEROSPACE
(nyní HONEYWELL AEROSPACE)

“Vaše technická podpora je fantastická. Velmi jste nám pomohli při řešení provozních problémů výrobní linky na kyanoakrylátové aplikace. Děkujeme.”

─ KODAK

“Dávkovač funguje perfektně…ze sady příslušenství jsme si rychle vybrali, které hroty a kartuše [tloušťka vrstvy] budeme používat.”

─ MAROTTA SCIENTIFIC CONTROLS

“Systém 781RC od EFD jsme důkladně vyzkoušeli. Naše značkovací inkousty a nátěry fungují přesně podle našich potřeb, systém je extrémně spolehlivý a snadno se udržuje. Tím výrazně klesají nároky na údržbu a omezují se prostoje výrobních linek. Je to špičkový značkovací systém, který svým zákazníkům můžeme jedině doporučit.”

─ ITW Dymon

“Na vašich službách se mi líbí následující. Zaprvé: SolderPlus® funguje výborně a bez problémů. Zadruhé: poskytujete mimořádné služby a plníte veškeré své závazky.”

─ WELCH ALLYN

“Výhody používání vybavení EFD jsou produktová podpora, spolehlivost a široké spektrum výrobků, které dokážou pokrýt téměř vše, co potřebujeme.”

─ MICRO INSTRUMENT CORP

“Od společnosti Nordson EFD jsme získali výjimečnou aplikační podporu. Ke každému novému projektu nám poskytli rychlou odezvu a informace podle našich potřeb. K rychlé konstrukční integraci je k dispozici velké množství 3D CAD produktů.”

─ PREH IMA AUTOMATION

“Chtěl jsem vám sdělit, že vaše společnost mi velmi pomohla. Také chci pochválit vaše pracovníky obchodního oddělení a podpory. Máte skvělé výrobky a výborný personál.”

─ PURITAN BENNET
(nyní MEDTRONIC)

“Nyní za poloviční dobu vyrobíme díly, které vypadají lépe.”

– ECM MOTOR CO.

“Váš systém má několik výhod ve srovnání s vybavením, které jsme používali dříve. Například máme o 75 % nižší spotřebu [oleje]. ”

– GESTAMP AVEIRO

“Kvalita jejich produktu, jejich znalosti a poskytnutá podpora byly takřka dokonalé.”

– LORIK TOOL & AUTOMATION

“Lepší řízení znamená roční úspory kapalin přes 50 000 $.”

– MITSUBISHI

“Není to složité. Stačí jen nastavit a funguje to.”

– TEXAS INSTRUMENTS

“Dříve jsme měli školeného technika, který 8 až 10 hodin týdně seřizoval zařízení. Instalací řídicí jednotky ke každé stanici dávkovacího ventilu jsme tento čas omezili téměř na nulu.”

– A.T. CROSS