Support

Med Nordson support fungerar Din utrustning på bästa sätt.

 

Internationellt
Nordson är ett internationellt företag med representation i stort sett samtliga länder.

Behöver Du hjälp från det lokala Nordson bolaget i ett annat land, kan Du få fram uppgifter i vårt globala kontaktregister. Klicka på nedanstående länk för att komma dit. Det går även bra att höra av Dig till oss via
e-post, telefon eller fax så hjälper vi till med de uppgifter Du behöver.

Nordson Global Directory