Nordson-konsernet er verdens ledende produsent av limutstyr for påføring av lim, tetningsmidler og overflatematerialer.
 
Limutstyr fra Nordson brukes ved produksjon av et stort antall forbruker- og industriprodukter.

Produktene våre hjelper kundene våre å nå sine kvalitets-, produktivitets- og miljømål. Vi produserer også utstyr for prosesser som innebærer herding og overflatebehandling.
Please click here to download Flash.