Přehled řešení společnosti Nordson

Spotřební výrobky

Spotřební výrobky
Dnes a denně se výrobci spotřebního zboží spoléhají na společnost Nordson, že jim bude i nadále přinášet inovace, špičkové technologie a mimořádný servis, které výrobcům poskytuje už víc než 50 let.

Spotřební výrobky

Doprava

Doprava
Zkušenosti společnosti Nordson v dopravě pomáhají zákazníkům dodávat výrobky, které koncovým uživatelům poskytují lepší služby, mají delší životnost a jsou odolnější.

Doprava

Elektronika

Elektronika
Kompletní řešení společnosti Nordson pro elektronický průmysl zahrnuje přípravu, přesné dávkování, testování a kontrolu. Výrobcům pomáháme plnit požadavky koncových uživatelů na stále menší přístroje se stále více funkcemi.

Elektronika

Energetika

Energetika
Systémy přesného nanášení společnosti Nordson jsou nedílnou součástí montážních procesů v nově se rodícím odvětví získávání energie z alternativních zdrojů, např. solární energie.

Energetika

Stavební průmysl

Stavební průmysl
Široká nabídka systémů pro dávkování lepidel, barev a laků a těsnicích hmot společnosti Nordson pomáhá stavebním firmám a výrobcům stavebních materiálů vyrábět trvanlivé výrobky vysoké kvality.

Stavební průmysl

Balení a zpracování

Balení a zpracování
Systémy dávkování lepidel s globální servisní sítí představují standard pro zákazníky z odvětví balení zboží na celém světě. Patříme také k nejvýznamnějším dodavatelům řešení pro zpracovatele papíru a lepenky.

Balení a zpracování

Biovědy

Biovědy
Jako partner biotechnologických společností pomáhá společnost Nordson zvyšovat kvalitu života lidem na celém světě. Nabízíme přesná řešení pro různé obory od montáže zdravotnických prostředků až po potahování léků. Díky nim jsou naši zákazníci úspěšní.

Biovědy