Biovědy

Jako partner biotechnologických společností pomáhá společnost Nordson zvyšovat kvalitu života lidem na celém světě. Naše technologie nanášení kapalin, přípravy povrchů, testování a kontroly jsou klíčem k výrobě nejrůznějších zdravotnických prostředků, např. kardiostimulátorů, stentů nebo katétrů. Zaměřujeme se i neustále se rozšiřující škálu souvisejících aplikací, např. farmaceutickou výrobu, vývoj a testování nových léků, diagnostiku, elektronické přístroje a přístroje pro oční lékařství. Poskytováním jedinečných zkušeností s technologiemi a zajišťováním globálního systému podpory pomáhá společnost Nordson výrobcům v tomto důležitém odvětví vyvíjet zcela nová řešení a zároveň zvyšovat přesnost, spolehlivost a nákladovou efektivitu výroby.

Odvětví biověd, na nichž společnost Nordson působí

Dávkování a nanášení biomateriálů -FibriJet ošetřování ran
Výrobky prodávané pod názvem Micromedics FibriJet slouží k nanášení a dávkování biologických materiálů, např. fibrinových sítí na opravu tkání nebo koncentrovaného plazmového gelu ke kontrole krvácení, na podporu hojení ran a při dalších podobných lékařských zákrocích. Produktová řada obsahuje upravené jednoduché a dvojité injekční aplikátory s výměnnými hroty pro speciální použití při chirurgických zákrocích. Tyto výrobky umožňují kontrolované dávkování jedné látky nebo současné dávkování dvou látek cíleně do místa léčby prostřednictvím jednoduchého zákroku zvládnutelného jednou rukou. Produkty Micromedics FibriJet jsou dodávány různým druhům odběratelů od distributorů a chirurgů přes výrobce originálního zařízení až po nemocnice a polikliniky.

Medical DevicesZdravotnické prostředky 
Systémy společnosti Nordson se běžně používají při montáži zdravotnických prostředků. Výrobci už mnoho let využívají stolní dávkovací systémy k lepení kardiostimulátorů, katétrů, krevních filtrů a dalších prostředků používaných při dialýze, anestezii, ve ventilátorech, respirátorech a prostředcích na jedno použití. Naše automatické ventily navíc dokážou nanášet velmi přesná miniaturní množství cyanoakrylátů, lepidel tvrzených UV zářením a dvousložkových epoxidů k lepení adaptérů na jehly, sestavování injekčních stříkaček a výrobě katétrů.

Farmaceutická výrobaPharmaceuticals
Pro farmaceutické společnosti jsou kvalita, neustálé zlepšování a nákladová efektivita alfou a omegou. Proto je pro ně tak důležité najít toho správného partnera, který jim pomůže vyvíjet a vyrábět jejich výrobky. Společnost Nordson přináší farmaceutickým společnostem bezkonkurenční zkušenosti s technologiemi a aplikační podporu a nabízí jim celou škálu variant pro nanášení tekutin, které jim zvýší produktivitu i zisk.Vývoj a testování nových léků
Drug DiscoverySpolečnosti zabývající se objevováním a vývojem nových léků stojí na samém čele dynamicky se rozvíjejícího odvětví biověd. Jejich hnacím motorem je nepřetržitý výzkum, neustále se vyvíjející technologie a rostoucí poptávka po nových a účinnějších léčivých přípravcích. Je to rychle se měnící svět, ve kterém je nezbytná integrace procesů a dodržování přísných předpisů regulačních úřadů. Společnost Nordson dodává spolehlivé systémy pro dávkování tekutin a nanášení tavných lepidel a systémy pro plazmovou povrchovou úpravu, jejichž prostřednictvím nabízí farmaceutickým společnostem rychlost a přesnost, kterou potřebují, aby si udržely náskok před neustále se měnícími technickými požadavky.


Diagnostika
DiagnosicsPokroky v laboratorní analytické technice jako např. zavedení technologie „laboratoře v čipu“ vedly ke zrodu zcela nového typu firem. Tyto dynamické organizace jsou průkopníky nových technologií. S nějakým novým diagnostickým zařízením přicházejí snad každý týden. A jak je zvykem, udržuje společnost Nordson své výrobky v souladu s těmi nejpřísnějšími požadavky na kvalitu. Naši odborníci s vámi budou spolupracovat na návrhu systému, který bude vyhovovat vašim konkrétním potřebám. Náš tým vás bude provázet od návrhu až po realizaci a zajišťovat vaši spokojenost a produktivitu.


Lékařská elektronika
Medical ElectronicsS tím, jak se zdravotnické prostředky zmenšují a stávají se čím dál složitějšími, zmenšují se a jsou stále složitější také součástky, které zajišťují jejich fungování. Divize Nordson ASYMTEK se stala průkopníkem technologie epoxidového vyplňování flip čipů už před víc než 20 lety. Dnes naše vysokorychlostní automatické systémy využívají výrobci lékařské elektroniky k přesnému nanášení epoxidů na miniaturní součásti, které se stále častěji používají v naslouchadlech, defibrilátorech nebo kardiostimulátorech.


Oční lékařství
OcularDivize Nordson EFD se specializuje na aplikátory tekutin využitelné pro většinu typů tekutin. Ve výrobě kontaktních a nitroočních čoček se používá mnoho různých tekutin. Ať už je vaše výroba plně automatizovaná, nebo ji provádějí jednotliví operátoři, nabízí vám divize Nordson EFD systém dávkování, který dokáže přesně odměřovat stále stejné opakující se dávky kapaliny. Tím výrazně zvyšuje výnosnost výroby a zároveň snižuje výrobní náklady a náklady na údržbu a zkracuje prostoje.