Příprava a vytvrzování povrchů

Přehled výrobků a systémů společnosti Nordson pro úpravu a vytvrzování povrchů.

Systémy pro plazmové čištění, leptání a aktivaci povrchu Plasma Cleaning Equipment from Nordson MARCH(Více informací pouze v angličtině)
Divize Nordson MARCH navrhuje a vyrábí kompletní řadu systémů pro zpracování plazmou, která je určena pro výrobu polovodičů, lékařských přístrojů a plošných spojů. Plazmové leptání a čištění jsou běžně používané postupy bez negativního dopadu na životní prostředí, které slouží k odstraňování nečistot submikronové velikosti. Suché zpracování je výhodné v mnoha výrobních postupech k odstraňování nejrůznějších typů nečistot od organických zbytků, polymerových povlaků a vrstev, vosků, kovů a oxidů kovů, fluoru a dalších halogenů. Odstranění nežádoucích nečistot a materiálů, které mohou nepříznivě ovlivňovat kvalitu spojů nebo elektrické vlastnosti, zvyšuje celkovou výkonnost výrobního zařízení.

Zpracování nečistot zahrnuje také nakládání s nečistotami a jejich balení a zpracování různých materiálů, např. povlaků nebo zbytků po leštění povrchu. Plazmové čištění umožňuje opravy, zpracování a případnou údržbu upínacích přípravků určených k opakovanému použití a zpracování komponent bez vytváření povrchových vrstev a povlaků, které se jinak mohou jinak vytvářet. V mnoha případech je plazmové čištění rychlejší a šetří peníze tím, že zcela odpadá manipulace s odpadními materiály a jejich likvidace. Zároveň šetří i drahý výrobní prostor, neboť zabírá méně místa.

- Plazmové systémy pro biovědecké aplikace a zdravotnické prostředky
- Plazmové systémy pro výrobu tištěných spojů 
- Plazmové systémy pro výrobu polovodičů a waferů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UV Curing Equipment from Nordson Zařízení a systémy pro vytvrzování UV zářením (Více informací pouze v angličtině) 

Kapalina, prášek, tekutý lak, lepidlo nebo těsnicí hmota musí po nanesení vytvrdnout. Zařízení společnosti Nordson pro vytvrzování UV zářením s mikrovlnným zdrojem nabízejí vysoce spolehlivé, trvanlivé a cenově dostupné vytvrzování UV zářením. Používají se pro nejrůznější typy výrobků. Díky různým geometriím s přesným zaostřením a geometriím reflektoru záření nabízejí systémy společnosti Nordson pro vytvrzování UV zářením širší možnosti použití, ať už je zpracovávaný výrobek ze dřeva, umělé hmoty, skla nebo jiného materiálu citlivého na teplo. Nevytvářejí ozón. Dichroické skleněné reflektory se stabilní teplotou zaručují chladnější provoz. Bez použití vnitřního těsnění prakticky nehrozí riziko vzniku oblouku.