Tlakový zásobník od Nordson EFD

Zásobníky kapalin

Zásobníky kapalin Nordson EFD udržují stabilní tlak kapalin, zabraňují jejich znečišťování a vypařování a zadržují výpary. Zásobníky se dodávají s pneumatickými regulátory s konstantním odvzdušňováním pro rozsah 0–15 psi (0–1,0 bar) nebo 0–100 psi (0–7,0 bar), které umožňují práci s kapalinami o různé viskozitě.

Pneumatický regulátor se volí podle viskozity kapaliny. Řídké kapaliny vyžadují regulátor s rozsahem 0–15 psi (0–1,0 bar), zatímco hustší kapaliny vyžadují regulátor s rozsahem 0–100 psi (0–7,0 bar). Vzhledem k tomu, že se zásobníky tlakují technologickým vzduchem, doporučujeme regulátor s pětimikronovým filtrem k odfiltrování znečišťujících látek.

Každý zásobník se dodává kompletní s přesným pneumatickým regulátorem s konstantním odvzdušňováním a manometrem, vzduchovou hadicí s uzavíracím ventilem, vložkou a hadičkou pro přívod kapaliny.

Zásobníky kapalin s přesným regulátorem a digitálním manometrem

Přesná regulace tlaku v zásobníku s kapalinou je nezbytná k zajištění rovnoměrných a přesných nanášených množství z dávkovacího ventilu. Zásobníky kapalin s přesným regulátorem a digitálním manometrem Nordson EFD nabízejí výjimečnou regulaci tlaku od naplnění do vyprázdnění, bez ohledu na kolísání vstupního tlaku.

Dodávají se s rozsahem 0–10 psi (0–0,7 bar) pro kapaliny s nízkou viskozitou a 0–100 psi (0–7,0 bar) pro středně až vysoce viskózní kapaliny.