Odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE)

 WEEE Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) je směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Záměrem směrnice je omezit odpad z elektrických a elektronických zařízení, zvýšit opětovné využití materiálů prostřednictvím recyklace a zlepšit přístup výrobců k životnímu prostředí. Směrnice se zaměřuje konkrétně na zařízení, jejichž správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, a určená pro použití s napětím nepřesahujícím 1 000 V pro střídavý proud a 1 500 V pro stejnosměrný proud.