Nordson Corporation

Výrobky

Příslušenství, sady a pomocné vybavení

Společnost Nordson nabízí ucelenou řadu příslušenství a pomocného vybavení pro nanášení práškových povlaků, nanášení kapalných nátěrů a vytvrzování UV zářením při nanášení stříkáním.  Tato řada…

Aplikátory

Společnost Nordson nabízí úplnou řadu aplikátorů pro dávkování práškových a kapalných povlaků, lepidel a těsnicích hmot pro různé aplikace.  Patří sem bezvzduchová technologie s pneumatickým…

Velkokapacitní systémy pro dodávku materiálu

Společnost Nordson nabízí ucelenou řadu odolných velkokapacitních přečerpávacích jednotek, které se vyznačují vynikající regulací průtoku při dávkování lepidel a těsnicích materiálů s vysokou…


Řídicí jednotky a řídicí systémy

Systémová řešení vyvinutá společností Nordson zahrnují ucelenou řadu řídicích jednotek a systémů, od detekčních zařízení po zařízení k přesnému řízení postupů na základě sledování průtoku a tlaku.…

Dávkovací hroty a jehly

Společnost Nordson SEALANT EQUIPMENT nabízí široký sortiment dávkovacích hrotů a jehel pro dávkování epoxidů, akrylátů, uretanů, RTV silikonů, mazacích tuků, tmelů, těsnicích hmot aj.

Dávkovací systémy a vybavení – lepidla a těsnicí hmoty

Nabídka společnosti Nordson v oblasti vybavení pro dávkování lepidel a těsnicích hmot nabízí nejširší výběr v celém průmyslovém odvětví. Bez ohledu na vaše požadavky na rychlost, tlak, regulaci…


Sušičky

Společnost Nordson nabízí energeticky úsporné systémy pro vysoušení a vytvrzování povlaků, těsnicích hmot a dalších materiálů nanesených během výrobního procesu.

Vytlačovací stroje k nanášení lepidel

Vytlačovací stroje Nordson k nanášení lepidel dokáží zpracovávat širokou řadu lepidel a těsnicích hmot s viskozitami do 3 000 000 cps, včetně RTV silikonů, mazacích tuků, tmelů, plastizolů, epoxidů,…

Podávací centra

Společnost Nordson nabízí nejrůznější podávací centra, která zajišťují dodávku prášku do systémů s automatickými i ručně ovládanými stříkacími pistolemi.


Systémy pro dávkování tekutin

Nordson SEALANT EQUIPMENT vyrábí přesné dávkovací systémy sloužící k montáži výrobků pomocí lepidel a těsnicích hmot

Měřicí zařízení a přístroje

Měřicí zařízení a přístroje Nordson jsou nepostradatelné pro optimalizaci průběhu dokončovacích operací.  Nabízíme kompletní řadu měřicích zařízení a přístrojů, které vám pomohou zachovat požadovanou…

Pistole

Společnost Nordson nabízí úplnou řadu ručních a automatizovaných dávkovacích pistolí pro nanášení práškových a kapalných povlaků, lepidel a těsnicích hmot. Patří sem bezvzduchová technologie s…


Search Again

Vyhledat výrobky: