Nordson EFD

Systémy tryskových ventilů

Ventil PICO® Pµlse™ a řídicí jednotka PICO® Toµch™ ControllerSystémy tryskových ventilů Nordson EFD nabízejí nepřekonatelnou rychlost a přesnost při bezkontaktním dávkování, a to i v případě nejnáročnějších aplikací.

Dávkování pomocí trysek, neboli bezkontaktní dávkování, umožňuje výrobcům dávkovat malá množství kapalin při vyšších rychlostech, aniž by to bylo na úkor přesnosti. Výsledkem je snížené množství odpadu, méně oprav zmetků a lepší využití výrobních kapacit.

Jelikož nedochází ke styku mezi dávkovacím hrotem či tryskou a samotným opracovávaným dílem, lze prostřednictvím dávkování pomocí trysek omezit rozsah poškození a znečištění dílů. Kapalinu je možno nanášet i na obtížně dosažitelné a nerovné podklady.

 
  • Pořadí řazení:

Kontaktní dávkovací ventil PICO® Pµlse™

Kontaktní dávkovací ventil PICO® Pµlse™ Kontaktní dávkovací ventil PICO Pµlse pomáhá odstranit tlakový ráz na začátku a konci linek a pruhů. Používá se se širokým spektrem dávkovacích hrotů.

Řada vstřikovacích ventilů PICO® Pµlse™

Řada vstřikovacích ventilů PICO® Pµlse™ Vyměnitelné, stavebnicové zařízení s tryskovým ventilem PICO Pµlse společnosti Nordson EFD dávkuje s přesností a rychlostí představující špičku v průmyslovém oboru a nanáší velmi precizní a…

Řídicí jednotky PICO® Toµch™

Řídicí jednotky PICO® Toµch™ Rozhraní s intuitivní dotykovou obrazovkou řídicí jednotky PICO Toµch značně zjednodušuje nastavení a ovládání ventilu PICO Pµlse™ a současně umožňuje přesné nastavení jeho parametrů.


Tryskové ventily P-Dot CT

Tryskové ventily P-Dot CT Pneumaticky ovládaný tryskový ventil P-Dot CT, který je určen pro hustší, středně až vysoce viskózní materiály, umožňuje velmi přesný, opakovatelný nástřik ve formě bodů, housenek a spojitých pásků.

Tryskové ventily P-Jet CT

Tryskové ventily P-Jet CT Vysoce výkonný tryskový ventil P-Jet CT je určen k dávkování nízkoviskózních až středněviskózních kapalin nanášených ve formě mimořádně přesných, opakovatelných housenek a spojitých pásků. 

Tryskový systém Liquidyn® P-Jet SolderPlus®

Tryskový systém Liquidyn® P-Jet SolderPlus® Tento kompletní tryskový systém k dávkování pájecí pasty zahrnuje tryskový ventil Liquidyn P-Jet SolderPlus, který je speciálně navržen k dávkování pájecí pasty Nordson EFD SolderPlus.


Ventilové Řídicí jednotky V200

Ventilové Řídicí jednotky V200 Multifunkční řídicí jednotka V200 umožňuje snadné a bezpečné ovládání tryskových ventilů P-Jet CT a P-Dot CT a lepší kontrolu nad výsledky dosahovanými při nanášení kapalin.


Search Again

Upřesnit hledání:
Průmyslová odvětvíAplikace
Divize