Energetika

Přesné aplikační systémy společnosti Nordson hrají nepostradatelnou roli při montáži a mikromontáži dílů pro tradiční výrobu energie, jakož i nově se rozvíjející výrobu energie z alternativních zdrojů, např. solární nebo větrné energie. Pomáhají například chránit solární panely před drsnými povětrnostními vlivy, kterým budou vystaveny, nebo izolují a obalují elektrické spoje. Přesné nanášení lepidel a těsnicích hmot využívající řešení vyvinutá společností Nordson zvyšuje kvalitu a prodlužuje životnost zařízení na výrobu energie.