Nordson EFD


Biotechnologie

Odvětví zdravotnických prostředků a biotechnologie musí vyhovět přísným požadavkům na stálost kvality a výrobků, takže řízení procesů je zcela zásadní prvek. Nordson EFD splňuje požadavky tohoto sektoru tím, že nabízí náročná, bezpečná a dokonalá řešení pro dávkování.

Protože se komponenty zmenšují, výrobky a zařízení jsou stále složitější, zákonné požadavky jsou stále přísnější a stále více společností směřuje k pružným výrobním linkám, výrobci potřebují:

  • menší dávkované objemy,
  • vyšší přesnost a menší tolerance při dávkování,
  • schopnost měnit parametry procesu za chodu,
  • řešení pro bezkontaktní dávkování.

Nordson EFD dodává řešení pro přesné dávkování kapalin, která vycházejí vstříc potřebám výrobců moderních zdravotnických prostředků a biotechnologických produktů.

Nabízíme kvalitu, kterou nepřekoná žádný jiný výrobce dávkovacích zařízení. Všechny naše materiály a výrobní procesy jsou dokumentovány za účelem úplné sledovanosti a vyhodnocení procesu.

Všechny procesy tvarování, obrábění, montáže a balení probíhají v našich vlastních certifikovaných zařízeních v USA bez použití silikonu.
Související produkty