Výkonné vedení

Jeff Pembroke

Viceprezident Skupiny

Jako viceprezident Skupiny Fluid Management zodpovídá Jeff Pembroke za zrychlení ziskového globálního růstu v segmentu Moderních technologií, který se skládá ze tří: Nordson EFD, Nordson MICROMEDICS a Value Plastics. Před převzetím současného postu zastával Jeff Pembroke pozici prezidenta společnosti Nordson EFD.

Jeff Pembroke nastoupil do společnosti Nordson Corporation v roce 2005 jako viceprezident pro prodej a marketing v segmentu průmyslových povlaků a automobilových systémů. V roce 2006 přestoupil do segmentu systémů pro dávkování lepidel společnosti Nordson, kde působil jako viceprezident pro prodej a marketing s globálními kompetencemi.

Před nástupem do společnosti Nordson strávil Jeff Pembroke 16 let ve společnosti General Electric, kde začal jako finanční analytik. Později zastával několik pozic se stále většími kompetencemi v prodeji a marketingu, včetně ředitele obchodních operací GE Advanced Materials pro Severní a Jižní Ameriku.

Má titul B.S. z Whittemore School of Business and Economics na University of New Hampshire a je absolventem programu Financial Management Program (FMP) společnosti GE.

 

Ken Forden

Viceprezident a generální ředitel

Ken Forden nastoupil do společnosti Nordson EDF v roce 2012 s cílem vést společnost k dosažení cílového růstu pomocí vhodné kombinace zaměření na zákazníka, vývoje nových produktů a neustálého zlepšování.

Jako viceprezident a generální ředitel může dokonale uplatnit své široké zkušenosti se strategickým plánováním, srovnávacími analýzami a marketingovými činnostmi, které získal během svého dlouholetého působení v různých výrobních odvětvích společností General Electric a Johns Manville.

Ken Forden má titul MBA z Vanderbiltovy univerzity v Nashvillu a titul B.S. v oboru stavebního inženýrství na M.I.T.

 

David Zgonc

Ředitel provozu a inženýringu

David Zgonc je odpovědný za strategické řízení a implementace iniciativ týkajících se globální výroby, inženýringu a kvality napříč společností EFD.

Před nástupem do EFD v roce 2010 pan Zgonc vedl organizaci globálního produktového řízení skupiny společností Nordson vyrábějících systémy lepení. Během 13 let u společnosti Nordson zastával různé pracovní pozice v oblasti inženýrského testování, technologického rozvoje, produktového rozvoje a produktového řízení.

Pan Zgonc získal titul bakaláře v oboru kosmického inženýrství na Univerzitě státu Ohio a titul MBA na Univerzitě státu Georgia.

 

David Guiot

Finanční a administrativní ředitel

David Guiot je odpovědný za globální finanční aktivity společnosti EFD, včetně sestavování rozpočtů, prognóz, výkazů a analýz. Dále pracuje v řídicím výboru informační bezpečnosti společnosti Nordson.

David Guiot přišel do EFD v roce 1984 jako zástupce hlavního účetního. Než byl v roce 2004 jmenován do své současné funkce, působil jako hlavní účetní společnosti EFD. Má bakalářský titul v oboru účetnictví z Bryantovy University ve Smithfieldu ve státě Rhode Island.

 

Michael Vidal

Technický ředitel

Michael Vidal nese celkovou odpovědnost za vývoj a implementaci nejlepších světových procesů, systémů a inovací v oblasti přesného měření, které pomohou zlepšit schopnosti společnosti Nordson EFD navrhovat, vyrábět a dodávat bezporuchové a bezchybné produkty a služby zákazníkům na celém světě v trvale udržitelném horizontu.

Michael Vidal nastoupil do společnosti EFD v roce 2002 a od roku 2004 působí jako technický ředitel. Během svého předchozího působení ve firmě Pollak Corp. byl vyškolen na úroveň Black Belt v metodice Six Sigma a vedl několik projektů zlepšování výrobků. V USA je držitelem dvou patentů a registrovaným autorizovaným inženýrem ve dvou státech.

Michael Vidal má bakalářský titul v oboru strojírenství z Worcester Polytechnic Institute a magisterský titul v oboru strojírenství z University of Rhode Island.

 

Elizabeth Cabralová

Ředitelka lidských zdrojů

Elizabeth Cabralová odpovídá za implementaci programů v oblasti lidských zdrojů a za poskytování konzultačních služeb ve třech tuzemských výrobních závodech a za koordinaci globálních personálních aktivit v rámci společnosti EFD. Do její kompetence patří poskytování konzultačních služeb zaměstnancům společnosti a dále nábor, zaměstnávání, zaměstnanecké a pracovněprávní vztahy, odměňování a školení a organizační rozvoj.

Elizabeth Cabralová nastoupila do společnosti EFD v roce 2008 na pozici specialista lidských zdrojů a ještě téhož roku byla jmenována manažerkou lidských zdrojů. Před svým příchodem do EFD pracovala jako personalistka ve společnosti Cybex International a na pozici administrátorky programů a specialistky na zácvik a školení Univerzity of Massachusetts Medial School. Je držitelkou bakalářského titulu v oboru managementu z Lesley University a certifikátu Senior Professional in Human Resources (SPHR) od Society of Human Resources Management.

 

Danny M. Crane

Vedoucí výrobního závodu, Rhode Island

Danny M. Crane odpovídá za veškeré výrobní činnosti včetně tlakového lití, strojního obrábění a montáže produktů. Další oddělení, která spadají do jeho kompetence, zahrnují řízení jakosti, dopravu a distribuci. Současně řídí veškeré iniciativy týkající se zlepšení činnosti při úspornější výrobní organizaci.

Ve své poslední pracovní pozici byl Danny M. Crane vedoucím řízení jakosti a vedoucím výroby tlakově litých produktů. Jeho předchozí devítiletá praxe u firmy Collins and Aikman Inc. byla v oboru řízení na pozici vedoucího výroby se zaměřením na automobilový průmysl.

Pan Crane získal titul bakaláře na Brownově univerzitě a titul MBA na Bryantově univerzitě. Je rovněž držitelem osvědčení Black Belt v programu Six Sigma a certifikátu auditora jakosti.

 

George M. Briar

Ředitel výrobního závodu, EFD New Jersey

George M. Briar odpovídá za veškeré výrobní a distribuční činnosti ve výrobním závodě společnosti EFD v Robbinsvillu, včetně tlakového lití, obrábění, automatizace, montáže, řízení kvality, dopravy, přejímky zboží a evidence skladových zásob. Vystupuje také v pozici zástupce managementu závodu v oblasti řízení ISO a zodpovídá za trvalé zlepšování a zvyšování hospodárnosti výrobního závodu.

Před převzetím společnosti TAH Industries společností Nordson v roce 2007 pracoval George M. Briar u společnosti TAH na pozici finančního ředitele po dobu 10 let. Během předchozí kariéry získal George M. Briar rozsáhlé zkušenosti na vedoucích pozicích ve větších i menších výrobních závodech.

George M. Briar je certifikovaným účetním (CPA) a má bakalářský titul z Lycoming College v Pennsylvánii.