Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vytvořili proto, abychom doložili svou důslednou a neustálou snahu o ochranu osobních údajů poskytovaných osobami, které navštíví tyto internetové stránky a pracují s nimi. Ochraně osobních údajů věnujeme maximální pozornost. Následující text popisuje postupy shromažďování a šíření informací, které se používají na těchto internetových stránkách.

Uvědomujeme si důležitost ochrany vašeho soukromí. Naše zásady jsou navrženy tak, aby vám pomohly pochopit, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme osobní údaje, které nám poskytujete, a usnadnily vám přijímání informovaných rozhodnutí při používání těchto stránek. Tyto zásady budou neustále vyhodnocovány se zohledněním nových technologií, obchodních postupů a potřeb našich zákazníků.

Jaké informace shromažďujeme?
Při návštěvě těchto internetových stránek nám můžete poskytovat dva typy informací: osobní informace, které se vědomě rozhodnete sdělit a které jsou shromažďovány individuálně, a informace o návštěvnosti webových stránek, které jsou shromažďovány souhrnně za všechny uživatele, kteří navštíví tyto stránky.

 1. Osobní informace, které se rozhodnete sdělit
  Registrační údaje
  Při registraci k odběru našich produktů, služeb nebo zpravodajů nám poskytnete údaje o své osobě.

  E-mailové informace
  Pokud se rozhodnete komunikovat s námi prostřednictvím elektronické pošty, můžeme ukládat obsah vašich e-mailových zpráv společně s vaší e-mailovou adresou a našimi odpověďmi. Této elektronické komunikaci poskytujeme stejnou ochranu, jakou uplatňujeme při uchovávání informací obdržených poštou a telefonicky.

 2. Informace o používání internetových stránek
  Podobně jako ostatní komerční internetové stránky i naše stránky shromažďují informace o používání těchto stránek pomocí protokolových souborů webového serveru. Informace získané prostřednictvím protokolů webového serveru mohou zahrnovat datum a čas návštěvy, shlédnuté stránky, čas strávený na našich stránkách a internetové stránky navštívené bezprostředně před našimi stránkami a po nich.
 3. Jak využíváme informace, které nám poskytnete?
  Obecně řečeno, osobní údaje využíváme při řízení našich obchodních činností, při poskytování vámi vyžádaných produktů a služeb, ke sledování využití našich marketingových a reklamních aktivit a vylepšování naší nabídky obsahu a služeb a k přizpůsobování obsahu našich stránek, jejich formátu, služeb a k dalším legitimním účelům. Tyto informace slouží k vylepšování našich stránek a jejich lepšímu zaměření na splnění potřeb zákazníků.

  Navíc mohou být tyto informace souhrnně sdíleny s dalšími osobami. Osobně identifikovatelné informace nebo obchodní informace nebudou nikdy sdělovány třetím stranám, pokud to nebude nutné podle zákona.

  Příležitostně můžeme také shromážděné údaje využít, abychom vás upozornili na důležité změny na našich stránkách, na informace o nových výrobcích či službách a na speciální nabídky, které by pro vás mohly být podle našeho názoru zajímavé. Pokud si nebudete přát tyto nabídky dostávat, můžete nás o tom kdykoliv informovat zasláním e-mailu na adresu unsubscribe-europe@nordsonefd.com.

  IP adresy
  IP adresy jsou vaším počítačem používány při každém připojení k Internetu. Vaše IP adresa je číslo, které slouží ostatním počítačům v síti k identifikaci vašeho počítače. IP adresy jsou automaticky shromažďovány naším webovým serverem jako součást demografických a profilových dat, označovaných jako provozní data, aby vám mohla být zaslána data (například vámi požadované webové stránky).

  Sdílení a prodej informací
  Žádné informace, které jednoznačně identifikují účastníka (například e-mailové adresy nebo osobní údaje) nikomu nesdílíme, neprodáváme, nepůjčujeme ani nepronajímáme, pokud to není nezbytné ke zpracování transakcí nebo poskytnutí vámi vyžádaných služeb.

  Jak můžete získat přístup ke svým informacím a opravit je?
  Přístup ke všem svým osobně identifikovatelným informacím, které shromažďujeme on-line a uchováváme ve své databázi, si můžete vyžádat zasláním e-mailu na adresu cr@nordsonefd.com.

  Sdělování informací na základě zákonného požadavku
  Naše společnost je oprávněna sdělovat informace, je-li k tomu přinucena podle zákona, jinak řečeno v případě, že se v dobré víře domníváme, že takové sdělení vyžaduje zákon nebo ochrana našich zákonných práv. Informace můžeme také sdělit, pokud máme důvod domnívat se, že sdělení takových informací je nutné k identifikaci, kontaktování nebo vznesení právního nároku vůči jakékoliv osobě v zájmu ochrany bezpečnosti našich uživatelů a veřejnosti.

  Informace týkající se webových stránek odkazujících na naše stránky
  Naše společnost nenese odpovědnost za praktiky využívané webovými stránkami, které odkazují na naše stránky, nebo na které je odkazováno z našich stránek, ani za informace či obsah na nich umístěný. Často jsou odkazy na jiné webové stránky poskytovány výhradně jako ukazatele na informace o tématech, které mohou být užitečné pro uživatele našich webových stránek.

  Nezapomeňte, že pokud naše webové stránky opustíte pomocí odkazu na jiné stránky, neuplatňují se dále naše zásady ochrany osobních údajů. Pohyb a interakce na jakýchkoliv jiných webových stránkách včetně těch, na které je odkazováno z našich webových stránek, se řídí vlastními pravidly a zásadami takových webových stránek. Před tím, než budete pokračovat dále, si tato pravidla a zásady prostudujte.

  Váš souhlas
  Používáním našich webových stránek udělujete souhlas se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo kdykoli tyto zásady ochrany osobních údajů upravit, a to po předchozím upozornění nebo bez něj.

  Náš závazek s ohledem na bezpečnost dat:
  Vezměte prosím na vědomí, že vaše údaje budou uloženy a zpracovávány na našich počítačích ve Spojených státech amerických. Zákony upravující uchovávání osobních údajů ve Spojených státech amerických mohou být méně přísné než zákony země, ve které máte trvalý pobyt nebo občanství. Abychom zabránili neoprávněným přístupům, zachovali přesnost dat a zajistili správné užívání informací, zavedli jsme odpovídající fyzické, elektronické a administrativní postupy k ochraně a zabezpečení informací, které shromažďujeme on-line.

Možnost volby, přihlášení/odhlášení odběru informací
Tyto stránky umožňují návštěvníkům odhlásit odběr dalších oznámení. Po odhlášení přestaneme zasílat konkrétní sdělení, jakmile to bude technicky možné. Odhlásit se můžete odesláním e-mailu na adresu unsubscribe-europe@nordsonefd.com.

Průzkumy a soutěže
Občas mohou být uživatelé těchto webových stránek požádáni o sdělení informací prostřednictvím průzkumů nebo soutěží. Účast v těchto průzkumech nebo soutěžích je zcela dobrovolná, a uživatel se proto může rozhodnout, zda chce či nechce tyto informace sdělit. Požadované informace mohou zahrnovat kontaktní údaje (např. jméno a dodací adresa) a demografické údaje (např. PSČ, věková kategorie). Kontaktní údaje budou použity k informování vítězů a udělování cen. Informace z průzkumů budou použity za účelem sledování nebo vylepšování způsobu využití těchto webových stránek a/nebo výrobků či služeb společnosti EFD a spokojenosti s nimi.